25 94 39 55

Hos Revisor1 er prisen alt inklusive,
men det er stadig dit ansvar

GDPR/Persondatapolitik og Databehandlingsaftale.

I overensstemmelse med databeskyttelse forordningen, GDPR, vil vi i denne Persondatapolitik orientere om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har.

I forhold til dig og din virksomhed, er vi databehandler for de personoplysninger du selv leverer til os, og i nedenstående tekst, beskriver vi hvordan Revisor1 (”Revisor1”/“vi”/”os”) anvender og beskytter de oplysninger, du (“kunden”/”brugeren”) opgiver, når du anvender vores website og services.

1. Introduktion – Hvad er Personoplysninger

Som det er anvendt i denne information betyder udtrykket ”personoplysninger” generelt oplysninger, som specifikt identificerer en person (såsom brugerens navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, kreditkort- eller andet kontonummer) eller som er forbundet med en identificerbar person (såsom demografiske oplysninger eller oplysninger om en persons aktiviteter, når sådanne oplysninger er knyttet til personligt identificerende oplysninger).

Personlige oplysninger inkluderer dog ikke, og nærværende politik dækker ikke, offentligt tilgængelige oplysninger. Personoplysninger omfatter heller ikke ”aggregerede” oplysninger, som er data, vi indsamler om brugen af webstedet eller kategorier af webstedets brugere, hvorfra personoplysninger er blevet fjernet eller anonymiseret. Vi samler aggregerede data til en række formål, herunder for at hjælpe os med at forstå tendenser og brugernes behov, så vi bedre kan udvikle nye produkter og tjenester og tilpasse eksisterende produkter og tjenester til brugernes behov.

2. Databehandler:

Revisor1

Østerbrogade 129, 2. Sal

2100 København

CVR nr: 38910906

Kontakt email: kundeservice@revisor1.dk

Tlf. : 25943955

3. Indsamling og anvendelse af personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger om dig for at kunne opfylde vores aftale med dig.

– Du kan ikke være kunde hos os, hvis du ikke giver os de oplysninger, vi har brug for at kunne løse din opgave.

For alle vores virksomhedskunder indsamler vi følgende oplysninger:

din virksomheds navn, adresse, e-mail, mobilnummer og andre nødvendige kontaktinformationen, samt dit navn og din virksomheds cvr.nr og betaling oplysninger.

Som udgangspunkt modtager vi disse oplysninger fra dig. Enkelte oplysninger henter vi selv som en service fra offentligt tilgængelige kilder såsom CVR-registreret.

Derudover indsamler vi følgende oplysninger afhængigt af din virksomhedstype eller tillægsprodukter du har købt hos os:

Enkeltmandsvirksomheder – Indberetning:

CPR nummer

Personlig Selvangivelse:

CPR nummer,

Bogføring og bankafstemning:

Som følge af at skulle foretage din bogføring og bankafstemning må vi naturligt have adgang til dine bilags- og bankoplysninger. Disse oplysninger får vi ved at du sender dem til os. Vi indsamler ikke information fra disse kilder udover det vi har brug for at kunne lave en retvisende bogføring og regnskab.

Revisor1 indsamler og bruger generelt ikke personfølsomme data, da disse som udgangspunkt er uvedkommende for levering af vores service. Personfølsomme oplysninger kan komme os til kendskab som følge af vores behandling af tilsendte oplysninger, men disse oplysninger registreres og gemmes ikke.

3.1. Brug af Cookies til indsamling af anonyme data

Revisor1 web-servere indsamler anonyme oplysninger, f.eks. din computers IP-adresse, den anvendte browser software, operativsystemet, adgang tidspunkterne og de besøgte sider. Disse oplysninger anvendes til at overvåge brugen og vurdere effektiviteten af Revisor1 websted, og at tilpasse vores hjemmeside til brugernes behov og browsere, så indholdet fremstår bedste muligt.

Oplysninger der indsamles via brug af cookies, anvendes udelukkende til at optimere brugeroplevelsen på Revisor1.dk og til den fortsatte udvikling af hjemmesiden. Al information der indsamles via cookies indsamles anonymt, og kan ikke bruges til at identificere dig som enkeltperson.

3.2. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Er du endnu ikke kunde hos os, indsamler vi oplysninger om dig/din virksomhed til brug for vores markedsføring over for dig.

Det gør vi for at kunne forfølge vores legitime interesse i at markedsføre os over for dig.

Vi anvender kun din e-mail etc. til markedsføring, hvis du har givet os disse oplysninger og bedt os om at kontakte dig gennem vores forskellige kontaktformularer på Internettet, eller ved at du har ringet os op og bedt om at blive kontaktet.

Du kan til enhver tid bede os om ikke at kontakte dig fremover. Send en mail til Kundeservice@revisor1.dk og bede om at blive slettet for vores kontaktliste.

3.3. Brug af personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til at afvikle vores kundeforhold med dig/din virksomhed. Vi bruger dem også til at forbedre vores tjenesteydelser og til at kunne målrette vores budskaber til dig og din virksomhed, herunder målrette reklamer og indhold til dig/din virksomhed.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt har bedt os om det, eksempelvis ved skift af revisor.

3.4. Opbevaringsperiode af personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt kundeforhold med dig/din virksomhed.

Når kundeforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter gældende lovgivning, herunder regnskabslovgivningen. 

4. Fortrolighed – Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Al viderelevering af dine data sker udelukkende med dit udtrykkelige samtykke, med mindre at vi er forpligtet til at gøre det i henhold til gældende lovgivning.

Vi benytter os i visse tilfælde af underleverandører til at levere dele af vores ydelse til kunderne. Disse underleverandører har alle underskrevet en fortrolighedsaftale, der forbyder dem at videregive nogen form for personoplysninger som der måtte komme dem til kendskab, som følge af udførelse af arbejdet. Nogle underleverandører kan arbejde fra et andet land, i sådanne tilfælde har vi Databehandleraftale med disse.  

Hosting af data

Al data hostes af Amazon Web Services og Google Suites, der begge anvender 256 bits kryptering og Password protection. Både Amazon og Google lever op til GDPRs dataforordning, og du kan læse mere om deres forpligtelse som Databehandler her:

Amazon – GDPR ,  Google – GDPR

4.1 Sikkerhed

Vi er forpligtet til at sikre, at dine oplysninger er sikre. Vi har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab, misbrug eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vores ansvar.

Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede, og det kun er personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse.

5. Links til andre websteder

Som en del af vores hjemmeside kan der til tider findes links til andre eksterne websteder af interesse. Disse ejes og administreres af andre eksterne selskaber. Og vi er ikke ansvarlige for deres indhold eller deres praksis og politik for indsamling og behandling af personoplysninger.

Hvis du besøger disse eksterne websteder, uagtet at vi selv har linket til dem, anbefaler vi dig derfor, at du altid læser pågældende hjemmesides privatlivspolitik og øvrige relevante politikker.

6. Adgang til oplysninger

Som bruger af vores hjemmeside og service, kan du når som helst få foretaget ændringer i de oplysninger, vi har gemt om dig.

Du kan når som helst anmode om at få indsigt i de personoplysninger som vi har indsamlet om dig.

Hvis du mener, at de oplysninger, vi har om dig, er unøjagtige eller ufuldstændige, eller hvis du måtte ønske at klage over vores behandling af dine personoplysninger på, er du altid meget velkommen til at kontakte os på:

 Mail: kundeservice@revisor1.dk

Telefon: 25943955

6. Ændring af vores persondatapolitik

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.